อัตราค่าโดยสาร

การคิดค่าโดยสารจะต้องเป็นไปตามกำหนดของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง โดยสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จะมีการเรียกเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง (กิโลเมตร) ในกรณีที่เป็นรถใหม่และมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนรถ โดยจะมีทั้งหมด 3 อัตรา คือ 15-20-25 บาท

ฟีเจอร์ในการให้บริการ

ไทย สมายล์ บัส มีแผนการพัฒนาการให้บริการ โดยเพิ่มฟีเจอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้

  • รองรับการเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) โดยผู้โดสารสามารถชำระผ่านบัตรเติมเงิน, บัตรเครดิต/เดบิต, หรือ ผ่านบริการ mobile banking
  • ระบบ GPS บนรถทุกคัน
  • กล้อง CCTV
  • บริการ Wi-Fi