นายท่า

Responsibility
  • ควบคุมการเดินรถให้เป็นไปตามแผน
  • ควบคุมการปล่อยรถออกจากอู่ระหว่างวัน
  • ติดตามรถแจ้งซ่อม เพื่อให้สามารถออกรถได้
  • สับเปลี่ยนหมุนเวียนรถ เพื่อให้สามารถเดินรถได้ตามแผน
  • ตรวจสอบการดับเครื่องยนต์ของรถที่จอดรอเวลาออก รวมถึงการชาร์จพลังงานไฟฟ้าด้วย
Qualifications
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษา ระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • สามารถบริหารจัดการ และวางแผนการเดินรถได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ในงานเดินรถ-ขนส่งมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ