กัปตันเมล์ (พนักงานขับรถ)

Responsibility
 • เตรียมความพร้อม ตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนำออกปฏิบัติงานทุกครั้ง
 • ขับยานพาหนะไปตามเส้นทางที่ระบุ หรือไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุตามตารางเวลา
 • จอดรถไว้ที่บริเวณที่กำหนด เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถได้
 • ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารสามารถโดยสารได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย
 • ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์และผู้โดยสารขณะปฏิบัติงาน
Qualifications
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะในการขับรถโดยสาร หรือรถบรรทุกขนส่งสินค้า
 • มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป (ท2)
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
 • บุคลิกภาพดี  รักงานบริการ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ