พนักงานเก็บค่าโดยสาร

Responsibility
 • ทำความสะอาดภายในตัวรถ เพื่อรองรับผู้โดยสาร
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บค่าโดยสารให้เรียบร้อย ก่อนการปฏิบัติงาน
 • ต้อนรับ บริการ และอำนวยความสะดวก ต่อผู้โดยสาร
 • เก็บค่าโดยสารหรือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในรถ ขณะเดินทาง
 • ตรวจสอบและส่งมอบค่าโดยสารและตั๋วโดยสารแก่พนักงานประจำอู่ หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
Qualifications
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะด้านการคำนวณ
 • มีใบอนุญาตประจำรถ เก็บค่าโดยสาร
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
 • บุคลิกภาพดี  รักงานบริการ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ