39 รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ขาไป
 1. ตลาดรังสิต
 2. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 3. ซอยพหลโยธิน62/2
 4. ซอยพหลโยธิน54/3
 5. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 6. สโมสรทหารอากาศ
 7. ตลาดยิ่งเจริญ
 8. หมู่บ้านราชตฤณมัย
 9. ซอยพหลโยธิน51
 10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 11. โรงเรียนสารวิทยา
 12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 13. เสนานิคม
 14. เซนทรัลลาดพร้าว
 15. สุุถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
 16. สน.บางซื่อ
 17. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 18. อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ขากลับ
 1. อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 2. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 3. สน.บางซื่อ
 4. สุุถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
 5. เซนทรัลลาดพร้าว
 6. เสนานิคม
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. โรงเรียนสารวิทย
 9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 10. ซอยพหลโยธิน51
 11. หมู่บ้านราชตฤณมัย
 12. ตลาดยิ่งเจริญ
 13. สโมสรทหารอากาศ
 14. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 15. ซอยพหลโยธิน54/3
 16. ซอยพหลโยธิน62/2
 17. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 18. ตลาดรังสิต