ปอ. 4-21 (120) สมุทรสาคร – แยกบ้านแขก

ขาไป
Sta. 1 สมุทรสาคร Sta. 47 เอกชัย 64
Sta. 2 สนามกีฬาสมุทรสาคร Sta. 48 กระทิงแดง
Sta. 3 รร.สมุทรสาคร Sta. 49 บิ๊กซี
Sta. 4 ธนาคารธกส. Sta. 50 หมู่บ้านสังสิทธิ์นิเวศน์
Sta. 5 สี่แยกเทคนิค Sta. 51 ต.ปิ่นทอง เอกชัย 40
Sta. 6 รพ.สมุทรสาคร Sta. 52 เอกชัย 36/3 หลวงพ่อขาว
Sta. 7 สามร้อยห้อง Sta. 53 ศาลธนลบุรี
Sta. 8 คอนโดมหาชัย Sta. 54 สำนักงานสรรพกรพื้นที่ 27
Sta. 9 พฤกษา Sta. 55 เอกชัย 32 ซ.วาสนา
Sta. 10 รักษ์ห้องเย็น Sta. 56 เอกชัย 30 บ.สุนทรเมทัล
Sta. 11 ต.นิเวศ Sta. 57 วัดไทร
Sta. 12 เบญจทรัพย์ Sta. 58 วัดบางประทุนนอก เอกชัย 16
Sta. 13 ชุมชนเคหะมหาชัย Sta. 59 ซอยสนามเขตบางขุนเทียน เอกชัย 10/1
Sta. 14 ส.ชัยซิตี้ Sta. 60 เอกชัย 3
Sta. 15 ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ Sta. 61 รร.วัดราชโอรส เอกชัย4
Sta. 16 บิ๊กซ๊ง Sta. 62 แยกวุฒากาศ
Sta. 17 หมู่บ้านเบญจวรรณ Sta. 63 แยกบางขุนเทียน
Sta. 18 ซอยเทพฤกษ์ Sta. 64 ถ.จอมทอง
Sta. 19 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร Sta. 65 ธ.กสิกร จอมทอง 16
Sta. 20 ธนาคารธนชาต Sta. 66 ซอยเลิศพัฒนาใต้
Sta. 21 ตลาดโพธิ์แจ้ Sta. 67 จอมทอง 6
Sta. 22 วัดโพธิ์แจ้ Sta. 68 จอมทอง 4
Sta. 23 อบต.บางน้ำจืด Sta. 69 วัดมงคลวราราม(วัดมะเกลือ)
Sta. 24 อนามัยบางน้ำจืด Sta. 70 ตลาดดาวคะนอง
Sta. 25 รร.ศึกษานารี 2 Sta. 71 บิ๊กซีดาวคะนอง
Sta. 26 เอกชัย 132 Sta. 72 ตากสิน 36
Sta. 27 เอกชัย 130 Sta. 73 ตากสิน 26
Sta. 28 หมู่บ้านสุนทร Sta. 74 รร.ทหารเรือ
Sta. 29 เอกชัย 33 Sta. 75 วัดสุทธาราม
Sta. 30 บางบอน 5 Sta. 76 ธ.กรุงเทพ ตากสิน
Sta. 31 เอกชัย 120 Sta. 77 B.T.S.วงเวียนใหญ่
Sta. 32 บางบอน 4 Sta. 78 สารภี MRT
Sta. 33 วัดบางบอน Sta. 79 สินสาทร
Sta. 34 รร.ราชสิทธิ์ Sta. 80 B.T.S. กรุงธน
Sta. 35 เรือนจำพิเศษ Sta. 81 วิลล่าสาทร
Sta. 36 แยกบางบอน 3 Sta. 82 หจก.คลองสาน
Sta. 37 เอกชัยเจริญยนต์ Sta. 83 เจริญนคร วัดสุวรรณ
Sta. 38 ปตท.บางบอน 3 Sta. 84 ไอคอนสยาม
Sta. 39 เอกชัย 106 Sta. 85 เจริญนคร 3
Sta. 40 รร.บ้านนายสี Sta. 86 B.T.S.คลองสาน
Sta. 41 เอกชัย 84 Sta. 87 รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
Sta. 42 โรงงานวงศ์ไพฑูรย์ Sta. 88 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน
Sta. 43 เอกชัย 76 Sta. 89 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12
Sta. 44 มิตรแท้แท็กซี่ Sta. 90 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6
Sta. 45 ต.สุขสวัสดิ์ Sta. 91 แยกบ้านแขก
Sta. 46 ต.บางบอน
ขากลับ
Sta. 1 ซอยอิสรภาพ 12 Sta. 47 วงศ์ไพฑูรย์ เอกชัย 72
Sta. 2 ซอยอิสรภาพ 10 Sta. 48 ตรงข้าม ซอยS.K. เอกชัย 76
Sta. 3 แยกท่าดินแดง1 Sta. 49 ปั๊มซัสโก้ เอกชัย 89/1
Sta. 4 แยกท่าดินแดง7 Sta. 50 เอกชัย 93
Sta. 5 ปั๊ม LPG Sta. 51 เอกชัย 95/2
Sta. 6 ตรงข้ามรพ.สมเด็จเจ้าพระยา Sta. 52 รร.บ้านนายสี
Sta. 7 B.T.S.คลองสาน Sta. 53 เอกชัย 99/1
Sta. 8 ท่าน้ำคลองสาน Sta. 54 ตลาดวันโอวัน
Sta. 9 วัดสุวรรณ Sta. 55 หมู่บ้านสุขสบาย
Sta. 10 ท่าน้ำดูเม็กซ์ Sta. 56 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ราชสิทธิ์
Sta. 11 กรุงธน 12 เสนาเฟส Sta. 57 ตลาดพระปิ่น 5 เอกชัย 109
Sta. 12 กรุงธน 8 Sta. 58 เรือนจำกลางพิเศษธนบุรี
Sta. 13 รร.สุวรรณาราม Sta. 59 วิทยาลัยราชสิทธาราม
Sta. 14 คอนโดฟิวส์ Sta. 60 วัดบางบอน
Sta. 15 B.T.S.วงเวียนใหญ่ Sta. 61 หมู่บ้านวโรชา 2
Sta. 16 กรุงธน 2 Sta. 62 บางบอน 5
Sta. 17 ตากสิน 9/2 Sta. 63 เอกชัย 133
Sta. 18 ตากสิน 13 Sta. 64 เขตบางบอน
Sta. 19 ต.สำเหร่ Sta. 65 ศึกษานารี
Sta. 20 วัดสันติ ตากสิน 23 Sta. 66 อนามัยโพธิ์แจ้
Sta. 21 ตรงข้ามโรงแก้ว Sta. 67 อบต.โพธิ์แจ้
Sta. 22 แยกมไหสวรรค์ โกบ๊อตากสิน 33 Sta. 68 วัดโพธิ์แจ้
Sta. 23 บิ๊กซีดาวคะนอง Sta. 69 ตลาดโพธิ์แจ้
Sta. 24 ตลาดดาวคะนอง Sta. 70 ซอยตลับทอง 2
Sta. 25 วัดมะเกลือ จอมทอง 1 Sta. 71 โกลด์เด้น
Sta. 26 ตรงข้ามจอมทอง 4 Sta. 72 หมู่บ้านวิเศษสุขนคร
Sta. 27 จอมทอง 3/2 Sta. 73 หมื่นทรัพย์แลนด์
Sta. 28 จอมทอง 11/1 Sta. 74 หมู่บ้านเบญจวรรณ
Sta. 29 จอมทอง 15 Sta. 75 อบต.คอกกระบือ
Sta. 30 แยกจอมทอง Sta. 76 วัดราชรังสรรค์ คลองสี่วา
Sta. 31 ธ.กรุงศรี ตรงข้ามจอมทอง 18/3 Sta. 77 ปั๊มคาลเท็กซ์ เมืองใหม่
Sta. 32 วัดราชโอรส Sta. 78 โกลด์ซิตี้ฟุตแวร์
Sta. 33 เอกชัย 3 คอกม้า Sta. 79 หน้าอู่ ส.ชัยซิตี้
Sta. 34 วัดแก้วไพรฑูรย์ เอกชัย7/1 Sta. 80 ตลาดมุกมณี
Sta. 35 วัดบางประทุนนอก Sta. 81 หมู่บ้านเบญจทรัพย์
Sta. 36 วัดไทร Sta. 82 ตลาดนิเวศ
Sta. 37 สํานักงานกรมสรรพากร Sta. 83 บิ๊กซีเอกชัย รพ.เอกชัย
Sta. 38 รร.มัธยมวัดสิงห์ Sta. 84 สามร้อยห้อง
Sta. 39 หลวงพ่อขาว Sta. 85 รพ.สมุทรสาคร
Sta. 40 ตลาดปิ่นทอง Sta. 86 แยกน้ำพุ
Sta. 41 โรงงานสุนทร Sta. 87 แยกเทคนิคสมุทรสาคร
Sta. 42 หมู่บ้านสังสิทธิ์นิเวศน์ Sta. 88 ธนาคารธกส.
Sta. 43 บิ๊กซีบางบอน Sta. 89 รร.เอกชัย
Sta. 44 เอกชัย 83/1 Sta. 90 สนามกีฬาสมุทรสาคร
Sta. 45 ตลาดบางบอน Sta. 91 ตลาดมั่นคง
Sta. 46 TOT บางบอน