80ก หมู่บ้าน วปอ.11 – สวนหลวงพระราม 8

ขาไป
 1. หมู่บ้าน วปอ.11
 2. หมู่บ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน2
 3. หมู่บ้านจิตราเพลส
 4. โรงเรียนจันทศิริวิทยา
 5. โรงเรียนประชาบำรุง
 6. ตลาดคลองขวาง
 7. เพชรเกษม69
 8. โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
 9. ซอยสุขสันต์
 10. ซอยศิริพิมาน
 11. วุฒิเจริญขนส่ง
 12. ซอยพัฒนา3
 13. วัดเพลงกลางสวน
 14. คลองบางขุนศรี
 15. MRT บางขุนนนท์
 16. พาต้าปิ่นเกล้า
 17. สวนหลวงพระราม8
ขากลับ
 1. สวนหลวงพระราม8
 2. พาต้าปิ่นเกล้า
 3. MRT บางขุนนนท์
 4. คลองบางขุนศรี
 5. วัดเพลงกลางสวน
 6. ซอยพัฒนา3
 7. วุฒิเจริญขนส่ง
 8. ซอยศิริพิมาน
 9. ซอยสุขสันต์
 10. โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
 11. เพชรเกษม69
 12. ตลาดคลองขวาง
 13. โรงเรียนประชาบำรุง
 14. โรงเรียนจันทศิริวิทยา
 15. หมู่บ้านจิตราเพลส
 16. หมู่บ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน2
 17. หมู่บ้าน วปอ.11