จุดจำหน่ายบัตร

สามารถซื้อได้กับพนักงานเก็บค่าโดยสาร บนรถโดยสารเท่านั้น