ปอ.56 วงกลมสะพานกรุงธน – บางลำพู

ขาไป
 1. ตลาดพงษ์ทรัพย์
 2. วัดราชผาติการาม
 3. แยกวังแดง
 4. แยกคอกวัว
 5. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 6. แยกสามยอด
 7. สะพานพระปกเกล้า
 8. ซอยอิสรภาพ13
 9. วัดชิโนรสรามาวรวิหาร
 10. แยกไฟฉาย
 11. บางขุนนนท์
 12. ตลาดพงษ์ทรัพย์
ขากลับ
 1. ตลาดพงษ์ทรัพย์
 2. บางขุนนนท์
 3. แยกไฟฉาย
 4. วัดชิโนรสรามาวรวิหาร
 5. ซอยอิสรภาพ13
 6. สะพานพระปกเกล้า
 7. แยกสามยอด
 8. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 9. แยกคอกวัว
 10. แยกวังแดง
 11. วัดราชผาติการาม
 12. ตลาดพงษ์ทรัพย์