เปิดตัวรถบัส Thai Smile Bus#1

เตรียมพบกับการเปิดตัว รถบัสโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า เร็วๆ นี้