CEO ไทย สมายล์ กรุ๊ป รถและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ร่วมงานเด็กแห่งชาติ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จ.จันทบุรี

เสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ไทย สมายล์ กรุ๊ป มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดกระทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ,สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก

CEO ไทย สมายล์ กรุ๊ป ขออวยพรให้เด็กๆทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นคนดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสดใส เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป