โปรโมชั่น Daily Max Fare

ผู้โดยสาร ไทย สมายล์ กรุ๊ป ที่ถือ HOP Card ชำระค่าโดยสารสูงสุดเพียง 40 บาทต่อวัน เมื่อโดยสารรถหรือเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือจะนั่งรถต่อเรือ เรือต่อรถ ชำระค่าโดยสารสูงสุดเพียง 50 บาทบาทต่อวัน

ขั้นตอนการใช้บัตรโดยสาร HOP Card
เมื่อขึ้นรถหรือลงเรือ ต้องแตะบัตรทั้งตอนขึ้น และตอนลง
หากลืมแตะบัตรแค่ครั้งเดียวต่อการโดยสาร 1 รอบ ระบบจะไม่สามารถคำนวณระยะทางที่โดยสาร และค่าโดยสารเที่ยวนั้นจะถูกคิดเป็น “ค่าปรับ” ตามเรทค่าโดยสารสูงสุดของสายนั้นๆ (รถ 25 บาท หรือเรือ 20 บาท ) และไม่นับเป็นยอดสะสม ในระบบ เดลิ แมกซ์ แฟร์ (Daily Max Fare)